انواع نقره جات خام

نقره جات خام امروزه به صورت های گوناگون در بازار یافت می گردد که عبارت است از:

نقره جات ساچمه که به صورت گرانول (دانه بندی) شده می باشد

به صورت شمس با وزن های مختلف می باشد.

به صورت میله ای وجود دارد.

البته نقره های مذکور هر کدام دارای دسته بندی های مختلف می باشد. برای نمونه نقره جات ساچمه خود به انواع مختلفی تقسیم می گردد.

نقره لندنی

نقره پاکستانی

نقره کرکسی

نقره جات ایرانی(نقره مهندسی) و….

فروش نقره جات