تاریخچه ی فلز نقره و خواص آن

نقره و خواص آن
تاریخچه ی فلز نقره:

نقره یکی از فلزات گرانبهاست که عنصر شیمیایی آن Ag می باشد.

این فلز سفیدرنگ و براق است و رسانای خوب گرما و رسانای الکتریکی است و به همین دلیل در صنعت کاربرد بالایی دارد .از دیگر کاربردهای ویژه ی آن ساخت جواهرات و لوازم تزئینی می باشد.

در زمان گذشته از واژه “سیم” برای نقره استفاده می شد.